09.ივლისი .2020 00:42

მოწყობილობა IQOS-ი მწეველი მოსახლეობისთვის ტრადიციულ სიგარეტთან შედარებით სიგარეტის უკეთეს ალტერნატივას წარმოადგენს

469
უკან

აშშ-ს საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით, „ფილიპ მორის ინთერნეიშენალი“ ნებადართულია აშშ-ში მოწყობილობა IQOS-ის მარკეტინგი განახორციელოს. ეს გულისხმობს PMI-ის მიერ წარმოებულ გასახურებელ მოწყობილობაზე, როგორც მოდიფიცირებული რისკის მქონე პროდუქტზე ნებართვის გაცემას. “IQOS-ის მოწყობილობა ტრადიციულ სიგარეტთან შედარებით ნაკლები რისკის შემცველია, რადგან ის წვის ნაცვლად გახურების ტექნოლოგიას იყენებს,”- ნათქვამია FDA-ის დასკვნაში. ადმინისტაციის მიერ მიღებული გადაწვეტილება დაახლოებით ოთხწლიანი პროცესის შეჯამებას წარმოადგენს. კომპანიამ FDA-ში პირველადი განაცხადი მოდიფიცირებული რისკის მქონე პროდუქტის სტატუსის მისაღებად 2016 წელს შეიტანა. ოთხწლიანი შესწავლის შემდეგ კი პროდუქტი FDA-ის მიერ აღიარებულ იქნა როგორც უკეთეს ალტერნატივად იმ მწეველი მოსახლეობისთვის, რომლებიც ან არ ვერ ანებებენ თავს სიგარეტის მოხმარებას.
SHOW LESS