27.ოქტომბერი .2020 09:52

მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის ერთობლივი კონკურსი

უკან

მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის საქართველოში ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან თანამშრომლობით (RSF) ანგარიშგების და გამჭვირვალობის ხარისხის ასამაღლებლად გაფართოებულ ყოველწლიურ კონკურსს აცხადებს. კონკურსის მიზანი ანგარიშგების და გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლებაა.

კონკურსის საქართველოში შარშან პირველად ჩატარდა, წელს კი 2019-გან განსხვავებით მასში მონაწილეობის მიღება საჯარო დაინტერესების მქონე ყველა პირისთვის იქნება, რომელთა შორისაა A და B სალისტინგო კატეგორიების ყველა კომპანია, მათ შორის სავაჭროდ დაშვებული ფირმები, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები და სხვა.

საქართველოს სალიზინგო კომპანიაში აცხადებენ, რომ კომპანიების შესახებ სანდო ინფორმაციის არსებობა კომპანიების განვითარებას და გარე ბაზრებზე ინვესტორების მოძიების წინაპირობაა.

ნესტან მიქელაძე - საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ფონანსური დირექტორი