24.სექტემბერი .2020 08:43

მსოფლიო ეკონომიკის გამოწვევები

უკან

Howmuch–ის ვიზუალიზაცია, გლობალური ეკონომიკის მდგომარეობის სურათის დასახატად მსოფლიო ბანკის მთლიანი შიდა პროდუქტის მონაცემებს ეყრდნობა, რომლის მიხედვით - მსოფლიოში 2019 წელს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა $87.8 ტრილიონი დოლარი შეადგინა. რა ცვლილებები განიცადა მსოფლიო ეკონომიკამ ბოლო წლის განმავლობაში?