28.ივნისი .2022 14:20

Nodia, Urumashvili & Partners: გადახდისუუნარობის და მეწარმეთა შესახებ კანონების პრაქტიკული გამოყენება

უკან

Nodia, Urumashvili & Partners: გადახდისუუნარობის და მეწარმეთა შესახებ კანონების პრაქტიკული გამოყენება

სტუმრები: სტუმრები: ლაშა ნოდია - “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები”-ს მმართველი პარტნიორი;
თამთა მარგველაშვილი - „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების“ იურისტი;