30.ნოემბერი.2018 18:26
ანალიტიკა

ოქტომბერში ეკონომიკურმა ზრდამ 6.7% პროცენტი შეადგინა - ირაკლი ერაძე ანალიტიკაში

რიცხვების ანალიზიდან სულ მცირე ორი საინტერესო ასპექტი იკვეთება: პირველი - მშენებლობის დარგის ზრდა განპირობებულია ძირითადად ბიუჯეტის და მთავრობის აქტივობით, ვიდრე კერძო სექტორის - შესაბამისად, ჩნდება კითხვა იმასთან დაკავშირებით თუ რამდენად სტაბილური ფაქტორია ეს შემდგომი ზრდისთვის და მეორე - საქსტატის ხელმძღვანელის კომენტარებიდან იკვეთება, რომ რეგისტრირებული კომპანიების რიცხვი გაცილებით აჭარბებს რეალურად სიცოცხლისუნარიანი კომპანიების რიცხვს, რაც, ეკონომიკური ზრდისთვის, ცხადია, ასევე გამოწვევაა.

სტუმარი: ირაკლი ერაძე ფინანსისტი