08.სექტემბერი .2021 18:14

ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციები შემცირდა

550
უკან

უცხოური ინვესტიციები შემცირდა. საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, 2021 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში $366.4 მილიონის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემოვიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 11%-ით ნაკლებია. რა იყო შემცირების მიზეზები, საქსტატის განმარტებით, შემცირების გამომწვევ უმთავრეს მიზეზად სახელდება სააქციო კაპიტალის კლება, რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში და სასესხო ვალდებულების დაფარვა. აღნიშნული მიზეზები კონკრეტულ პერიოდს ეხება, 2021 წლის პირველ ნახევარს, მაგრამ მთავარი აქ ტენდენცია, რომელსაც ბოლო წლების FDI ს მაჩვენებელი აჩვენებს.