30.მარტი .2023 16:29

ქვეყნები ყველაზე მაღალი ხელფასებით

102
უკან

მაღალი ყოველთვიური რეალური შემოსავალი ქვეყნის მოქალაქეების ეკონომიკური სიძლიერისა და სტაბილურობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორია.მოსახლეობის კეთილდღეობა, ცხოვრების დონე და სიცოცხლის ხანგრძლივობაც კი გარკვეულწილად სწორედ შემოსავალზეა დამოკიდებული. გაეროს ევროპული ეკონომიკური კომისიის მიერ PPP მეთოდით რანჟირებული ყოველთვიური საშუალო მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოს რომელ ქვეყნებშია ყველაზე მაღალი ხელფასი?