06.მარტი .2023 10:04

რა გამოწვევების წინაშე დგანან ფერმერები საქართველოში?

165
უკან

საქართველოში აგრარული სექტორი ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას და არსებულ პრობლემებს შორის, კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფინანსებზე დაბალი ხელმისაწვდომობა და დაბალი მწარმოებლურობაა. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მრავალწლოვანი კულტურების განვითარებაში გვხვდება. მის მოსაგვარებლად კი საჭიროა ისეთი ცოდნის მიღება, რაც თანამედროვე აგრონომიულ გამოწვევებს, ასევე ახალი ტექნოლოგიების სწორად ფლობას უპასუხებს.