11.ოქტომბერი.2018 23:36
საქმის კურსი

რა გავლენა ექნება წყლის რესურსების რეგულირებას ბიზნესსა და მოსახლეობაზე?

2019 წელს წყლის რესურსების გამოყენება ახალ რეგულაციებს დაექვემდებარება. ძირითადი ცვლილებები კერძი სექტორს შეეხება, რადგან წყლით სარგებლობას ნებართვა დასჭირდება და ასევე მოსაკრებლის გადახდა სავალდებულო იქნება. შესაბამის კანონპროექტზე ISET-მა რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტიც მოამზადა.