28.ივნისი .2021 13:02

რას გულისხმობს ჰოლდინგი/კონცერნი?

113
უკან

რას გულისხმობს ჰოლდინგი/კონცერნი, რა კორპორატიული მართვის ან სხვა სამართლებრივი თავისებურებებით ხასიათდება ის?

სტუმრები: დავით კლდიაშვილი - იურისტი;
ანა სამსონია - ადვოკატი, კოლექტიური შრომითი დავის მედიატორი, დოქტორანტი;