07.ივლისი .2022 17:34

#რედაქტ2: „აწარმოე საქართველოში“ - სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობა / 07.07.2022

692
უკან

„აწარმოე საქართველოში“ საინვესტიციო სააგენტოს სამართალმემკვიდრეა, მაგრამ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გარდა, სხვა ამოცანებიც აქვს (ან ჯერ სხვა და მერე FDI :D) - სააგენტოს უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორის განვითარება, საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და ექსპორტის ხელშეწყობა. ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად კი სააგენტო აერთიანებს სამ კომპონენტს, ბიზნესს (ადგილობრივ წარმოებას), ექსპორტს და ინვესტიციებს. სახელმწიფო პროგრამებიც სწორედ ამ შრეების მიხედვითაა აგებული. როგორია „აწარმოე საქართველოშის“ პროგრამების ეკონომიკური ზეგავლენა? 

სტუმარი: მიხეილ ხიდურელი - სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ დირექტორი;