28.იანვარი .2020 11:16

როგორ აკონტროლებს პარლამენტი კანონების აღსრულებას

110
უკან

პარლამენტი, მხოლოდ საკანონმდებლო საქმიანობით არ შემოიფარგლება და მის უფლება-მოვალეობებში მნიშშვნელოვანი მაკონტროლებელი და ზედამხედველობითი ფუნქციები ერთიანდება. საკანონმდებლოორგანოს, ამ ფუნქციის შესრულებისთვის სხვადასხვა ინსტრუმენტებიც გააჩნია. ერთ-ერთია, მის მიერ მიღებული კანონების აღსრულების კონტროლი. კანონის აღსრულების კონტროლის ფუნქცია შესაძლებლობას აძლევს პარლამენტს უზრუნველყოს მისაღები კანონების/კანონში ცვლილების შეტანის საჭიროების გამოკვეთა და მოქალაქეთა საჭიროებებზე მორგებული კანონების მიღება. ეს ფუნქცია პარლამენტს საშუალებას აძლევს დაადგინოს, მიღებულმა კანონმა უპასუხა თუ არა მისი მიღების მიზნებს და თუ ვერ უპასუხა, რა გახდა ამის მიზეზი. როგორ იყენებს/იფერებს პარლამენტი ამ ფუნქციას?


სტუმარი: ეკატერინე ციმაკურიძე - “დემოკრატიის ინდექსი- საქართველო”, ხელმძღვანელი