26.ოქტომბერი .2021 10:35

როგორია გადახდისუუნარობისა და შრომითი სამართლის ურთიერთმიმართება?

230
უკან

რა ბედი ეწევა გაკოტრების ან რეაბილიტაციის რეჟიმში შრომით ურთიერთობებს და შესაძლებელია გახდეს თუ არა გადახდისუუნარობა რეორგანიზაციის საფუძველი?

სტუმრები: თამთა მარგველაშვილი - „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“, იურისტი; სოფიო ჩაჩავა - ექსპერტი შრომით სამართალში.