17.ივნისი .2022 13:47

რომელ სექტორებში გაიზარდა ხელფასები?

178
უკან

მიმდინარე წლის 1 კვარტალში საქართველოში საშუალო ხელფასი 1,446 ლარი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 15.1%-ით, ანუ 190 ლარით მეტია. საქსტატის თანახმად, საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა ისეთ დარგებში როგორიც არის საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები და სამთომოპოვებითი მრეწველობა. ვინ რამდენით გაზარდა ხელფასი და რას შეიძლება უკავშირდებოდეს საშუალო თვიური ხელფასის მატება?