18.ოქტომბერი.2017 18:32
საქმის კურსი

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონპროექტის ძირითადი ასპექტები_1

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონპროექტის ძირითადი ასპექტები_1