07.დეკემბერი.2018 14:35
საქმიანები

#საქმიანები - ციცინათელების ქვეყანა

პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში ყოველწლიურად 800-ზე მეტ ბავშვს სჭირდება. ამ თემაზე 2013 წელს ჩატარებული კვლევის და შედეგების შემდგ მალევე გადაწყდა რომ ბავშვთა ჰოსპისის აშენება აუცილებელი იყო. მიზანი მალევე ასრულდა და სახლი უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვებისათვის სადაც 24-საათიანი მომსახურებაა ერთდროულად 10 ბავშვისათვის, დღის ცენტრი, სადაც ბავშვებსა და მშობლებს დილიდან საღამომდე ემსახურებიან და შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბენეფიციარებს სახლში ემსახურება.