04.მაისი .2020 11:38

#საუბრებიავიაციაზე - ახალი რეგულაციები ავიაციაში

683
უკან

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს “აეროდრომის სერტიფიცირების წესში” ცვლილებები შეაქვს. ნორმატიული აქტში შესატანი ცვლილებათა პაკეტი სააგენტომ საჯარო განხილვაზე გამოიტანა. სააგენტოს ინფორმაციით, წარმოდგენილი ცვლილებების პროექტის მიზანია კონკრეტული ტიპის აეროდრომებისთვის გამონაკლისის დაშვების მექანიზმის და პროპორციული საავიაციო უშიშროების მოთხოვნების დადგენა – საქმიანობის მასშტაბისა და არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით.


სტუმრები: გიორგი მოლოდინაშვილი - „საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის“ აღმასრულებელი დირექტორი;

ალექსანდრე გაჩეჩილაძე - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე