21.მარტი .2023 12:34

სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის ფორმები და ვალდებულებები

158
უკან

Gnomon Wise-ის რუბრიკის დღევანდელი თემაა, სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის ფორმები და ვალდებულებები. რა საპრივატიზო-საინვესტიციო ვალდებულებები შეიძლება მოჰყვებოდეს სახელმწიფო ქონების გაყიდვას. რამდენად გავრცელებული პრაქტიკაა სიმბოლურ ფასად სახელმწიფოს მხრიდან ქონების განკერძოება და რა ვალდებულებები შეიძლება მოჰყვებოდეს პრივატიზაციის ამ ფორმას. რამდენად კანონიერია მსგავსი ტიპის გარიგებები და რა დადებითი და უარყოფითი ფაქტორები შეიძლება ახლდეს მას თან.

სტუმრები: ირინა გურგენაშვილი - Gnomon Wise-ის აღმასრულებელი დირექტორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი;
ვალერი კვარაცხელია - საქართველოს რეფორმების ასოციაციის (GRASS) მთავარი ეკონომისტი;