03.მარტი .2022 18:59

სესხის გაცემის წესში ცვლილებები შედის

410
უკან

დღის სხვა სიახლეები  სამომხმარებლო და იპოთეკური სესხების გაცემის წესში ცვლილებები შედის. 1000 ლარიდან 1500 ლარამდე იზრდება სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა. გარდა ამისა იცვლება იპოთეკური სესხით სარგებლობის პირობებიც. ახალი რეგულაციით, ბანკებს მსესხებლის გადახდისუნარიანობის შეფასების დროს კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის შოკის რისკის ალბათობის გათვალისწინებაც მოუწევთ.