20.სექტემბერი .2019 23:41

შრომის კოდექსი -ცვლილებები

2392
უკან

შრომის კოდექსი -ცვლილებები

რამდენიმე მნიშვნელოვან რამ, რაც შეიძლება შეიცვალოს, რაც ბიზნესისთვის ყველაზე მტკივნეულია. ესენია: ვადიან შრომითი ხელშეკრულებებზე შეზღუდვა, შრომითი ხელშეკრულებების ზეპირი ფორმით გაფორმების აკრძალვა,  ერთზე მეტ სრულ და არასრულ სამუშაო განაკვეთზე პირის დასაქმებაზე დამატებითი შეზღუდვები, ზეგანაკვეთური სამუშაო დროის ხანგრძლივობის შეზღუდვა და ბიზნესომბუდსმენის აპარატის მიერ ორაზროვნად შეფასებული დათქმები შრომის ინსპექციის მიმართ დაგეგმილ ცვლილებებზე.