09.ოქტომბერი .2019 10:31

სოციალური ხარჯები vs კულტურის ხარჯები

268
უკან

ცალკე ყურადღების ღირსია ფლანგვის დეტექტორის მიერ შედგენილი და ფორბსის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგი, რომელმაც სხვადასხვა რეგიონის მაგალითზე ახალი მონაცემები გამოაქვეყნა, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ სოციალური პროგრამებისთვის გაწეული ხარჯები დასვენების, კულტურისა და რელიგიისთვის გათვალისწინებულ ხარჯებთან არის შედარებული. ავტორების განმარტებით, ყველა რაიონი, რომელიც მათი ინტერესის სფეროში მოხვდა, შემდეგი საერთო თავისებურებით გამოირჩევა: მოსახლეობის ნახევარი სოციალურად დაუცველის სტატუსს ატარებს და უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. სწორედ ამ ფონზეა საინტერესო ადგილობრივი ჩინოვნიკების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ბიუჯეტის თანხის განკარგვასთან დაკავშირებით