18.მაისი .2017 20:48

უნებართვოდ ნაწარმოები სამშენებლო საქმიანობის სუბიექტები შესაძლოა საჯარიმო სანქციებისგან გათავისუფლდნენ

847
უკან

უნებართვოდ ნაწარმოები სამშენებლო საქმიანობის სუბიექტები შესაძლოა საჯარიმო სანქციებისგან გათავისუფლდნენ