home
category
tv live menu
EN
Loading data...

#რედაქტ2: ინტერვიუ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილთან / 27.04.2023

#რედაქტ2: ინტერვიუ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილთან / 27.04.2023

ინტერვიუერი: ელენე გოგბერაშვილი - BM.GE-ის ჟურნალისტი;
სტუმარი: ნინო თანდილაშვილი - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე;
საფონდო ბირჟები
საფონდო ბირჟები