09.Sep .2020 11:39

ანტისანიტარია ავტოსადგურებში - ეკა ლალიაშვილი ქალების ნარატივში

178
Back

ანტისანიტარია ავტოსადგურებში - ეკა ლალიაშვილი ქალების ნარატივში

სტუმარი: ეკა ლალიაშვილი - "საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“ თავმჯდომარე