https://bm.ge/ka/uploads/banner9/1140-x140px.gif
26.Sep .2020 12:14

#ForbesTalks - გიორგი ისაკაძის #ინტერვიუ აკაკი ზოიძესთან და დავით გზირიშვილთან - 26 სექტემბერი

Back

#ForbesTalks - გიორგი ისაკაძის #ინტერვიუ აკაკი ზოიძესთან და დავით გზირიშვილთან - 26 სექტემბერი

გიორგი ისაკაძე - Forbes Georgia, მთავარი რედაქტორი;
აკაკი ზოიძე - ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი;
დავით გზირიშვილი - ჯანდაცვის სისტემების სპეციალისტი