05.Dec .2022 18:33

რა მოდელით დაიბეგრებიან სადაზღვევო კომპანიები?

Back

რა მოდელით დაიბეგრებიან სადაზღვევო კომპანიები?

სტუმარი: გიორგი ბარათაშვილი - სადაზღვევო კომპანია „ალდაგის“ გენერალური დირექტორი;