Genel
Kategori
Canlı TV Menü
Loading data...

EBRD, Tacikistan’ın Dangara bölgesi için Su Altyapı Projesini değerlendiriyor

EBRD
05.04.24 10:45
8

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Tacikistan’ın Dangara şehrindeki hayati su altyapısını geliştirmek için 4 milyon avro değerinde bir devlet kredisini gözden geçiriyor. Bu finansman, EBRD’nin Hissedar Özel Fonu (SSF) ve diğer uluslararası donörlerden sağlanacak ek 4 milyon avro yatırım hibesi ile desteklenecek ve 15 yıl vadeli, ilk 4 yılı ödemesiz olacak.

Tacikistan Maliye Bakanlığı, bu kredinin alacaklısı olarak fonları, Dangara Su ve Atık Su Şirketi’ne, Khojagii Manziliyu Kommunali Devlet Üniter Teşebbüsü’nün tamamına sahip olduğu bir kuruluşa yönlendirecek.

Proje, şirket ve sektör performansını çeşitli politika taahhütleriyle iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Entegre Su Kaynakları Yönetimi yaklaşımını benimseyerek, Tacikistan’daki nehir havzası hizmetlerinde su ve enerji verimliliğini artırmak, kirliliği önlemek ve ekosistem zararlarını azaltmak hedeflenmektedir. Proje ayrıca, su kayıplarını düşürmeyi ve daha geniş bir nüfusun temiz suya erişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Öte yandan, EBRD’nin Tacikistan’daki mevcut kredi portföyü, 31 Ocak 2024 itibarıyla 69 aktif proje için toplam 482 milyon avroya ulaşmıştır. Bankanın Tacikistan’daki toplam yatırımları, 165 projeye yayılarak 919 milyon avroyu bulmuş, özel sektör yatırımları ise portföyün yüzde 13’ünü oluşturmaktadır.