Genel
Kategori
Canlı TV Menü
Loading data...

Türkiye'de eğitim harcamaları 587 milyar lirayı geçti

eğitim_harcamaları
07.12.23 14:17
6

Türkiye’de eğitim harcamaları, 2022 yılında bir önceki yıla göre %69,3 artış göstererek 587 milyar 438 milyon lira seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, bu artışta en büyük payı %113,8 ile okul öncesi ve %74,1 ile yükseköğretim harcamaları aldı.

Eğitim harcamalarının GSYİH’ya oranı 2021’de %4,8 iken, 2022’de %3,9’a düşmüş durumda. Devletin eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı da %3,5’ten %3,1’e gerilemiş. Yapılan eğitim harcamalarının %79,1’i devlet tarafından karşılanırken, hane halklarının katkısı %10 olarak hesaplandı.

Devlet eğitim kurumları tarafından yapılan harcamaların %35,1’i yükseköğretime, %21,7’si ortaöğretime yönlendirilmiş. Özel eğitim kurumlarının harcamalarında ise %44,6’sı yükseköğretime, %31’i ortaöğretime ayrılmış.

Öğrenci başına düşen eğitim harcaması, bir önceki yıla göre %60,9 artarak 25 bin 143 lira olmuş. En fazla artış %74,4 ile okul öncesi eğitimde görülürken, onu %67,7 ile yükseköğretim takip etmiş. Öğrenci başına en yüksek harcama ise 50 bin 236 lira ile yükseköğretimde gerçekleşmiş.

Bu bilgiler ışığında, Türkiye’nin eğitim alanına yaptığı yatırımın önemli ölçüde arttığı ve özellikle okul öncesi ile yükseköğretim düzeylerindeki harcamaların dikkate değer bir yükseliş gösterdiği görülmekte. Ancak GSYİH’ya oranla eğitim harcamalarının azalması, bu alana yapılan yatırımın ekonomik büyüme ile orantılı olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Devletin eğitim harcamalarındaki payının azalması, özel sektör ve hane halklarının eğitime olan katkısının önemini artırıyor. Öğrenci başına yapılan harcamaların artışı ise eğitim kalitesinin yükseltilmesi yönünde atılan adımları gösteriyor.

@TRT Haber