Genel
Kategori
Canlı TV Menü
Loading data...

Türkmenistan, yabancı ortaklarına Türkmenbaşı Uluslararası Limanı’nın çevre özelliklerini tanıttı

port_turkmenbashi
22.02.24 10:31
9

Türkmenistan, Cenevre’de Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin 86. oturumunda, 2050 yılına kadar iç taşımacılığın karbondan arındırılmasına geçiş konusunu ele aldı.

Bu oturuma, ABD, Hollanda, Nijerya ve Suudi Arabistan’ın ilgili birimlerinin yöneticileri ve UNFCCC, IRF, UNCTAD gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Türkmenistan, Türkmenbaşı Uluslararası Limanı’nın çevre özelliklerini de bu oturumda sundu. Resmi kaynaklara göre, limanda elektrikle çalışan ve doğaya zarar vermeyen teknolojiler kullanan arıtma tesisleri kuruldu. Böylece, Hazar Denizi’nin ekolojisinin korunması hedeflendi. Liman ayrıca atık ve emisyonların çevreye etkisini azaltma ilkesine de bağlıdır.

Konuşmacılar, yurt içi taşımacılıkta sera gazı emisyonlarını düşürmeye yönelik uygulama ve devam eden çalışmaları da paylaştılar. Ulaştırma sektörünün küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 72’sinden sorumlu olduğunu belirttiler.

Öte yandan, Türkmenistan son yıllarda sürdürülebilir kalkınma stratejisinde çevre dostu kargo taşımacılığı türlerine geçmeye özel önem veriyor. Bu, demiryolu ağının geliştirilmesini, filonun gaz ve elektrik taşımacılığı ile elektrifikasyonunu ve modernizasyonunu ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini kapsamaktadır.

Trend.az: