Home
Category
TV Live Menu
GE
Loading data...

Coca-Cola Bottlers Georgia “ციფრული ფოტომატიანის” მხარდამჭერი გახდა

05.06.23 09:18

2 ივნისს Coca-Cola Bottlers Georgia-სა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმების მიზანი ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტის, „ციფრული ფოტომატიანის“ მხარდაჭერა იყო, რომელიც მიზნად ისახავს გასული ორი საუკუნის და ამ საუკუნის დასაწყისის ვიზუალური ისტორიის შექმნას.
საფონდო ბირჟები
საფონდო ბირჟები