Home
Category
TV Live Menu
GE
Loading data...

ინტერვიუ იაროსლავა ბაბიჩისთან - რომელი ბაზარი გვირჩევნია: ევროპის თუ რუსეთის?

18.03.22 13:20

ინტერვიუ იაროსლავა ბაბიჩისთან - რომელი ბაზარი გვირჩევნია: ევროპის თუ რუსეთის?

იაროსლავა ბაბიჩი - წამყვანი ეკონომისტი, ISET
საფონდო ბირჟები
საფონდო ბირჟები