08.Dec .2020 09:40

#ForbesTalks - ხარვეზები პანდემიის მართვაში

321
Back

#ForbesTalks - ხარვეზები პანდემიის მართვაში

აკაკი ზოიძე - ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი;
დავით გზირიშვილი - ჯანდაცვის სისტემების სპეციალისტი;
გიორგი გოცაძე - ფონდი “კურაციო” პრეზიდენტი;
გიორგი შაქარიშვილი - გლობალური ჯანდაცვის სპეციალისტი;

მოდერატორი: გიორგი ისაკაძე - Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორი;