28.Nov .2022 00:33

”კრედიტ სუიზის” დაღმასვლის ისტორია

Back

ფორბსის და ბიემჯის გუნდის წევრებმა გადავწყვიტეთ რომ დღეს შვეიცარიის ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის, სისტემური ბანკის კრედიტ სუიზის ისოტრია მოგიყვეთ - რა პერიოდს გადის კრედიტ სუიზი და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ბანკი შვიცარიის და მსოფლიო საფინანსო სისტემისთვის.