07.Dec .2022 10:24

“ლისი ტოპოგრაფი” D სექტორის მიწის ნაკვეთების გაყიდვებს იწყებს

Back

“ლისი ტოპოგრაფი” D სექტორის მიწის ნაკვეთების გაყიდვებს იწყებს

სტუმარი: ნინო აბსანძე - "ლისი ტოპოგრაფის" პროექტის განვითარების კონსულტანტი;