15.Jul .2021 12:21

"სიყვარული ვენახში" და "გურჯაანის ნაყინი"

136
Back

#საქმიანები მანანა მანჯგალაძესთან ერთად

"სიყვარული ვენახში" და "გურჯაანის ნაყინი"

გურამ ბერიკაშვილი - "გურჯაანის ნაყინის" დამფუძნებელი;