26.Nov .2021 13:37

რას უპირებს მთავრობა ფარმაბიზნესს?

154
Back

რას უპირებს მთავრობა ფარმაბიზნესს?

ელენე კვანჭილაშვილი - "ანალიტიკას" ავტორი და წამყვანი;
თელარა გელანტია - BM.GE-ის მთავარი რედაქტორი.