24.May .2021 12:54

როგორ იცავს ევროკავშირი სახელმწიფო შესყიდვების სისტემას კორუფციისგან?

257
Back

როგორ გამოვრიცხოთ სახელმწიფო შესყიდვებში კორუფცია, ნეპოტიზმი და არაკეთილსინდისიერი ქმედებები?!

სტუმრები: დავით კლდიაშვილი - იურისტი;
ნინო საყვარელიძე - თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის მაგისტრატურის სტუდენტი.