28.Dec .2020 11:42

საერთაშორისო ტურიზმი 1990 წლის დონეზე დაბრუნდა

Back

ქართულ სატვირთო ავიაკომპანია GEO SKY-ის გენერალური დირექტორის შალვა კიკნაძის განმარტებით, მსოფლიოში საჰაერო გზით გადასატანი ტვირთების მოცულობა მზარდია. ის ამბობს, რომ COVID-19-ის პანდემიის პირობებში სატვირთო გადაზიდვებზე მოთხოვნა არ შემცირებულა, რასაც ვერ ვიტყვით სამგზავრო გადაყვანებზე, რომელიც COVID-19-ის პანდემიის ფონზე 1990 წლის დონეზე დაბრუნდა. რა მდგომარეობაა დღეს ტურიზმსა და ავიაციაში და როგორია ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებები?