21.Sep .2020 09:46

შედგა თუ არა მოლაპარაკება Neqsol-ს და gncc-ს შორის?

248
Back

შედგა თუ არა მოლაპარაკება Neqsol-ს და gncc-ს შორის?


თემურ თაგიევი - NEQSOL ჰოლდინგის სტრატეგიული განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი