21.მარტი .2023 17:45

მცენარეთა დაცვის ინოვაციური საშუალებები თანამედროვე ფერმერებისთვის (რ)

მცენარეთა დაცვის ინოვაციური საშუალებები თანამედროვე ფერმერებისთვის (რ)
views 426
უკან

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სწორად ზრდა-განვითარებას, საბოლოოდ კი, ჯანსაღი და უხვი მოსავლის მიღებას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი მცენარეთა დაცვის საშუალებების ანუ პესტიციდების სწორად შერჩევა და გამოყენებაა. ეს ფერმერებისთვის არც თუ ისე მარტივი ამოცანაა – ის გულისხმობს, ერთი მხრივ, არჩევანის გაკეთებას ხარისხიან პრეპარატებზე და, მეორე მხრივ, მათ სწორ დოზირებას.

დღეს ბაზარზე პესტიციდების უდიდესი არჩევანია, მათ შორის, თანამედროვე ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომია ინოვაციური პროდუქტები, რომლებიც წარმოების მაღალ სტანდარტებს ეფუძნება და ფერმერებს მნიშვნელოვნად უმარტივებს ნაყოფის ჯანსაღ ზრდა-განვითარებას.

აგროსფეროსთან“ ერთად შევეცდებით ვრცლად განვიხილოთ, კონკრეტულად რა განაპირობებს მცენარეთა დაცვის საშუალებების ინოვაციურობას, როგორ უმარტივებს ასეთი პრეპარატები ფერმერებს საქმიანობას და რომელი პროდუქტები მიეკუთვნება მათ რიცხვს.

მაღალი ხარისხის დაცვა

ერთ-ერთი ფაქტორი, რითაც მცენარეთა დაცვის საშუალებების ინოვაციურობა განისაზღვრება, მისი დაცვის ხარისხია. მაღალი სტანდარტებით შექმნილი პროდუქცია გაცილებით უკეთ უმკლავდება სარეველებს, დაავადებებსა თუ მავნებლებს. ინოვაციური პრეპარატები გამოირჩევიან მაღალი პროფილაქტიკური თვისებებითა და ხანგრძლივი მოქმედების უნარითაც. გარდა ამისა, ისინი აძლიერებენ მცენარეების რეზისტენტობას დაავადებებისა თუ მავნებლების მიმართ.

ხარჯთეფექტურობა

ინოვაციური პესტიციდების მაღალი ხარისხის დაცვისა და ხანგრძლივი მოქმედების უნარის დამსახურებით, პრეპარატების დიდი დოზითა და ხშირად გამოყენება საჭირო აღარ არის. მეორე მხრივ, ისინი ამცირებენ ნაყოფის დაზიანებისა და დანაკარგის რისკებს. შესაბამისად, ფერმერი, არა მხოლოდ მცენარეთა დაცვის საშუალებებზე ზოგავს თანხებს, არამედ ზრდის მის ფინანსურ სარგებელს უხვი და ხარისხიანი მოსავლის ხარჯზე.

უსაფრთხო გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ინოვაციურობის უმნიშვნელოვანესი განმსაზღვრელი ფაქტორია ისიც, რამდენად ეფუძნება ის მდგრადი მეურნეობის პრინციპებს. ამგვარად, ინოვაციური პრეპარატები არ შეიცავენ ისეთ ქიმიკატებს, რომლებსაც ხანგრძლივი და ნეგატიური ეფექტი აქვთ გარემოზე.

კონკრეტული მავნებლისა თუ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლა

მცენარეთა დაცვის თანამედროვე საშუალებები – ფუნგიციდები, ჰერბიციდები და ინსექტიციდები – შედგენილია იმგვარად, რომ გაანადგუროს კონკრეტული დაავადება, სარეველა, მიკროორგანიზმი თუ მავნებელი. ინოვაციურმა პრეპარატებმა უნდა აღმოფხვრან პრობლემა ისე, რომ არ დააზიანონ ნათესის, ნაყოფისა თუ ნიადაგის შემადგენლობა და არ დატვირთონ ისინი მავნე ქიმიკატებით.

მცენარეთა დაცვის ინოვაციური საშუალებების უმსხვილესი მწარმოებლები

მცენარეთა დაცვის ინოვაციური საშუალებების წამყვან მწარმოებლებს შორის, ჩვენ სამ მათგანს მიმოვიხილავთ. ესენია: Bayer, IQV და Agrostulln.

Bayer მულტინაციონალური ფარმაცევტული კომპანიაა, რომელსაც 150 წლიანი ისტორია აქვს. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას კი ის 100 წელზე მეტია ქმნის. მისი საწარმოო ხაზი მოიცავს მცენარეთა დაცვის საშუალებების სრულ სპექტრს. აგრომეურნეობაში დიდი სანდოობით სარგებლობს, ასევე, ესპანური ბრენდი IQV. ის არის მსოფლიო ლიდერი მაღალხარისხიანი სპილენძის მარილებისა და მათი ნაერთების წარმოებაში. მაღალი სტანდარტებითა და ინოვაციური ტექნოლოგიით ქმნის გოგირდის შემცველ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს Agrostulln-იც, რის გამოც მისი პრეპარატები დიდ პოპულარობით სარგებლობს მსოფლიო მასშტაბით. გარდა იმისა, რომ Bayer-ის, IQV-ისა და Agrostulln-ის პროდუქცია მაღალი ხარისხითა და ეფექტიანობით გამოირჩევა, ისინი მკაცრად იცავენ მდგრადი აგრომეურნეობის პრინციპებს – მათი ამოსავალი წერტილი გარემოსთვის უსაფრთხო პროდუქტების შექმნა და მათი მუდმივი დახვეწაა.

Bayer-ის, IQV-ისა და Agrostulln-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში „აგროსფეროა“, რომელიც თანამედროვე ფერმერებს ინოვაციური სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციითა და აგროტექნიკით უზრუნველყოფს. ის პარტნიორ ფერმერებს უწევს პროფესიულ კონსულტაციასაც, ეხმარება საჭიროებების იდენტიფიცირებაში, მათი გადაჭრისათვის საჭირო პროდუქციის შერჩევასა და მის სწორი დოზირებით გამოყენებაში. ეს კი თანამედროვე ფერმერებს მნიშვნელოვნად უმარტივებს ურთულესი ამოცანის შესრულებას – სწორად შეარჩიონ პესტიციდები, გამოიყენონ გონივრულად და აიღონ ხარისხიანი მოსავალი გარემოზე მავნე ზემოქმედების გარეშე.

(რ)

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა