08.ოქტომბერი .2019 21:30

როგორია პენსიის მყიდველუნარიანობა სურსათისა და ჯანდაცვის ჯგუფის მიმართ

როგორია პენსიის მყიდველუნარიანობა სურსათისა და ჯანდაცვის ჯგუფის მიმართ
views 2246
უკან

პროდუქტებზე ფასების მატება ამცირებს ნომინალური შემოსავლის მყიდველუნარიანობას. ინფლაციის გავლენის გამორიცხვა გვიჩვენებს, საბაზისო პერიოდის ფასების უცვლელად დატოვების შემთხვევაში, რეალურად რა ღირებულება ექნებოდა ჩვენს შემოსავალს დღეს. თუ საბაზისო წლად ავიღებთ 2012 წელს, ვანგარიშობთ, 2012 წლის მუდმივი ფასებით რა რეალური ღირებულება ექნებოდა პენსიას ყოველ მომდევნო წელს.

გამომდინარე იქიდან, რომ პენსიონერები პენსიას ყველაზე მეტად სურსათისა და მედიკამენტების შეძენაზე ხარჯავენ და სამომხმარებლო კალათაში შემავალი სხვა პროდუქტების ან ფუფუნების საგნების შეძენას ვერ ახერხებენ, ამიტომ ასეთ პროდუქტებზე ფასების მატება ვერ აისახება პენსიონერთა ცხოვრების ღირებულების განსაზღვრაში.

განვიხილავთ პენსიის მყიდველუნარიანობას ინფლაციის მთლიანი დონის, სურსათისა და ჯანდაცვის მიმართ, 2012 წლის მუდმივ ფასებში.გამოთვლილია პენსიის რეალური ღირებულება 2012 წლის მუდმივ ფასებში გადაყვანით.გამოთვლილია პენსიის მყიდველუნარიანობა მხოლოდ სურსათის ჯგუფის მიხედვით, რაც ნიშნავს შემდეგს, 2012 წლის შემდეგ ფასები რომ უცლელი ყოფილიყო, რა ღირებულება ექნებოდა მომდევნო წლებში პენსიას, სამომხმარებლო კალათაში შემავალი სურსათის პროდუქტების შესაძენად.გამოთვლილია პენსიის მყიდველუნარიანობა მხოლოდ ჯანდაცვის ჯგუფის მიხედვით, რაც ნიშნავს შემდეგს, 2012 წლის შემდეგ ფასები რომ უცლელი ყოფილიყო, რა ღირებულება ექნებოდა მომდევნო წლებში პენსიას, სამომხმარებლო კალათაში შემავალი ჯანდაცვის პროდუქტებისა და მომსახურების შესაძენად.


 

პენსიის ინდექსაცია ნიშნავს პენსიის რეალური ღირებულების გამოთვლას და მის საფუძველზე ნომინალური პენსიის მატებას. პენსიის ინდექსაციის განხორციელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდია ინფლაციის ცვლილების გათვალისწინება, რაც გულისხმობს ინფლაციის გავლენის გამორიცხვით რეალური პენსიის გამოთვლას და უნდა ეფუძნებოდეს იმ პროდუქტების მიმართ ინფლაციის დონის გამოთვლას, რაც ყველაზე მეტად მოხმარებადია პენსიონერის მიერ, ასეთ ძირითად ჯგუფებს კი, სურსათისა და ჯანდაცვის ჯგუფები წარმოადგენენ.

პენსიის დონე ნომინალური, რეალური, სურსათისა და ჯანდაცვის ჯგუფის მიხედვით (ლარი)
(2012 წლის მუდმივ ფასებში)

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა