მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
Loading data...

19 აპრილის ანონსი

bmg

11:00 საათზე, საქსტატი შემდეგ მონაცემებს გამოაქვეყნებს:

საგარეო ვაჭრობა (2024 წლის მარტი)

ადგილობრივი ექსპორტი (2024 წლის მარტი)

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი)

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2024 წლის მარტი)

მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი)

ექსპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი)

იმპორტის ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი)

ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი)

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი)

ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2024 წლის მარტი)

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2024 წლის მარტი)

12:00 საათზე, პარლამენტის სხდომა გაიმართება.