მთავარი
კატეგორია
TV ლაივი მენიუ
Loading data...
კომპანია
საქართველოს ეროვნული ბანკი
საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ეროვნული ბანკი ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობისა და განვითარებისკენაა მიმართული. მისი მთავარი მიზანი ფასების სტაბილურობის შენარჩუნებაა. • 1466 სტატია

საქართველოს ეროვნული ბანკის ისტორია იწყება 1919 წლის 24 მაისს იწყება, როდესაც დამოუკიდებელ საქართველოს რესპუბლიკაში სახელმწიფო ბანკი შეიქმნა. თუმცა, საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ მისი საქმიანობა მალევე შეწყდა. ამ პერიოდში ქვეყანაში სსრკ სახელმწიფო ბანკის რესპუბლიკური განყოფილება მოქმედებდა.

 

1991 წელს, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ეროვნული ბანკი ხელახლა ჩამოყალიბდა. 1995 წელს მიღებული კანონით ბანკის სამართლებრივი სტატუსი, ფუნქციები და უფლებამოსილება.

 

დღეისათვის, საქართველოს ეროვნული ბანკი სტაბილური და გამჭვირვალე ფინანსური სისტემის ჩამოყალიბებას ემსახურება, რაც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას უწყობს ხელს. ამასთანავე, ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელია ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის განხორციელებაზე, აგრეთვე, ზედამხედველობას უწევს საბანკო სექტორს.

ეროვნული ბანკის მიზნები და ამოცანები

ეროვნული ბანკი, როგორც ქვეყნის ცენტრალური ბანკი, რამდენიმე მნიშვნელოვან მიზანსა და ამოცანას ისახავს. ისინი ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობისა და განვითარებისკენაა მიმართული.

ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა

ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ფასების სტაბილურობის შენარჩუნებაა. ეს ინფლაციის დაბალ და პროგნოზირებად დონეზე შენარჩუნებას გულისხმობს. ბანკი ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმის ფარგლებში, მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტების გამოყენებით, ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელთან მიახლოებას ცდილობს. ფასების სტაბილურობა ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას, ინვესტიციების მოზიდვას და მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას.

ფინანსური სისტემის სტაბილურობის შენარჩუნება

ეროვნული ბანკი მუდმივად ზრუნავს ქვეყნის ფინანსური სისტემის სტაბილურობასა და მდგრადობაზე. ეს საბანკო სექტორზე ეფექტიანი ზედამხედველობით, რისკების დროული იდენტიფიცირებითა და მათზე რეაგირებით მიიღწევა. ბანკი შეიმუშავებს პრუდენციულ რეგულაციებს და კომერციული ბანკების მონიტორინგს ახორციელებს. ამასთან, იგი ხელს უწყობს ფინანსური სისტემის განვითარებას, ფინანსური ინკლუზიის გაზრდასა და თანამედროვე საბანკო ტექნოლოგიების დანერგვას.

ეროვნული ვალუტის გამყარება

ეროვნული ბანკის კიდევ ერთი ამოცანა ლარის, როგორც ქვეყნის ეროვნული ვალუტის გამყარება და სტაბილურობაა. ამ მიზნით, ბანკი ეფექტიან სავალუტო პოლიტიკას ახორციელებს, რომელიც ლარის მსყიდველობითი უნარის შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. იგი აქტიურად ერევა სავალუტო ბაზარზე, როცა ეს ლარის კურსის სტაბილურობისთვის აუცილებელია. ეროვნული ვალუტის სიმყარე ხელს უწყობს ვაჭრობის განვითარებას, ეკონომიკურ ზრდას და მოქალაქეთა ნდობას ფინანსური სისტემის მიმართ.

 

ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებით, საქართველოს ეროვნული ბანკი უზრუნველყოფს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას და ხელს უწყობს მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას.

სტატიები კომპანიის შესახებ

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები

მიიღე დღის მთავარი სიახლეები