30.Oct .2020 11:37

ლოქდაუნის პერსპექტივა და შედეგები - სოსო ბერიკაშვილი საქმიან დილაში

Back

ლოქდაუნის პერსპექტივა და შედეგები - სოსო ბერიკაშვილი საქმიან დილაში

სტუმარი: სოსო ბერიკაშვილი - "კავკასიის უნივერსიტეტი", ეკონომიკის სკოლის დეკანი