27.Jan .2023 10:11

RBC-ს ინტერვიუ ვლადიმერ პოტანინთან - სანქციების გავლენა რუსეთი ეკონომიკასა და ბიზნესზე

Back

RBC-ს ინტერვიუ ვლადიმერ პოტანინთან - სანქციების გავლენა რუსეთი ეკონომიკასა და ბიზნესზე

ვლადიმერ პოტანინი - "ნორნიკელის" პრეზიდენტი;