14.ნოემბერი .2022 10:44

მთავრობა დღეს 20 საკითხზე იმსჯელებს - სხდომა ჩაინიშნა

მთავრობა დღეს 20 საკითხზე იმსჯელებს - სხდომა ჩაინიშნა
views 463
უკან

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს მინისტრთა კაბინეტის სხდომა გაიმართება. ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, მთავრობა დღეს 20 საკითხზე იმსჯელებს. ესენია:

1.საქართველოს კანონების პროექტები „საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი;

2. საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები

მომხსენებელი: ო. შამუგია;

3. საქართველოს კანონების პროექტები „საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

მომხსენებელი: ო. შამუგია;

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ - სარეაბილიტაციო და სოციალური ადაპტაციის ცენტრი აისისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ევროპული სკოლისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „გლობალური სავაჭრო ჯგუფი“-სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;


8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების რკ „გურული ნობათისთვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 სექტემბრის №2044 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და რკ „გურული ნობათის“ საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „პარვუს ჯგუფისათვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ტრანსაუტოსათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე
თანხმობის გაცემის შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „ალმონდ კო - ორჩარდსისათვის“ იჯარის უფლებით
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს „ქერნელ 2022“-სათვის იჯარის უფლებით გადაცემაზე
თანხმობის მიცემის შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების
თაობაზე”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ს’’ შორის ,,ბახვი 1 ჰესის’’ შესახებ 2020 წლის 21 აგვისტოს
დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და შპს „ნახიდური ჰესს“
შორის „ნახიდური ჰესის“ ჰიდროელექტროსადგურის განხორციელების ხელშეკრულების მოწონების შესახებ“

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი ,,გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე გეგმარებითი არეალის განაშენიანების რეგულირების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი;

19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი;

20. საიდუმლო.

მსგავსი სიახლეები

ნახეთ ყველა სიახლე

ყველა