16.მაისი .2022 16:54

კრიზისი, როგორც შესაძლებლობა - როგორ მუშაობს გადახდისუუნარობის ახალი კანონი?

236
უკან

ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში გადახდიუუნარობის საქმის წარმოება ახალი პროცედურებით დაიწყო. 2021 წლის 1 აპრილიდან ამოქმედდა ახალი კანონი „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“, რომელმაც ძველი კანონი ჩაანაცვლა. ახალი კანონი ორიენტირებულია რეაბილიტაციის გზით საწარმოს არსებობის შენარჩუნებაზე, რასაც აბსოლუტური უპირატესობა ენიჭება გაკოტრების რეჟიმთან შედარებით. კანონით განისაზღვრა და შემჭიდროვდა ის ვადებიც, რა ვადაშიც უნდა მოხდეს რეაბილიტაციის გეგმის და პროცედურების წარმოება. კანონის მუშაობის ერთი წლის შედეგები USAID-ის ხელშეწყობით სწორედ დღეს შეაჯამეს?

სტუმარი: ნანა ამისულაშვილი - გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაცია (ბრიპა), თავმჯდომარე;