26.ოქტომბერი .2020 11:20

მეწარმეთა შესახებ კანონის პროექტი - რას უნდა მიაქციონ ყურადღება პარტნიორებმა კომპანიის დაფუძნებისას?

უკან

მეწარმეთა შესახებ კანონის პროექტი - იცვლება თუ არა კომპანიების დაფუძნების პროცედურული და დოკუმენტალური ნაწილები, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება პარტნიორებმა დაფუძნებისას, რა სახის მუდმივი სამართლებრივი მხარდაჭერა დაჭირდებათ კომპანიებს კორპორაციული მართვის პროცესში?

სტუმრები: დავით კლდიაშვილი - იურისტი;
ლაშა ცერცვაძე - ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი. LLM/MLB. იურიდიული ფირმა FLS პარტნიორი