11.მაისი .2021 12:44

“ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები": გაკოტრების საქმისწარმოება რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმებით

132
უკან

გაკოტრება არის ის მოცემულობა, რომელსაც საზოგადოება აღიქვამს შეუქცევად პროცესად. თუმცა, რიგ შემთხვევებში წარმოდგება მხოლოდ ერთადერთ გამოსავლად.

გაკოტრება - სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების გზით. რა შემთხვევაში შეიძლება მიმართოს მოვალე სუბიექტმა სასამართლოს ამ განცხადებით და რა თავისებურება ახასიათებს გაკოტრების საქმისწარმოების ამ მიმართულებას?

სტუმრები: ლაშა ნოდია - “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები”, მმართველი პარტნიორი;
თამთა მარგველაშვილი - „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების“ იურისტი;