22.ოქტომბერი .2021 13:06

რატომ არ უშვებენ სისტემიდან გამოცდაზე "ჩაჭრილ" პედაგოგებს?

122
უკან

მასწავლებლის საგნობრივი კომპეტენციის დამადასტურებელ გამოცდაზე გასული 5 340 პრაქტიკოსი მასწავლებლიდან 2 886-მა მინიმალური ზღვარი ვერ გადალახა. ნახევარზე მეტმა ვერ გადალახა ზღვარი ვერც პროფესიული უნარების გამოცდაში. ~

როგორ მუშაობს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, რომელიც 2015 წელს სწორედ არაკომპეტენტური მასწავლებლების სკოლებიდან გაყვანისთვის შეიქმნა.